2024.04.03

ALBUM

BACK TO THE LIVE HOUSE TOUR 2023

SHARE

[Digital Release]

“BACK TO THE LIVE HOUSE TOUR 2023″ Live at Zepp Haneda (TOKYO) [July 5, 2023]
01. SE
02. Cocorononaca
03. Nanchitte
04. Sokratic Love
05. Masumaru
06. Hyper Ventilation
07. Yubikrigenman
08. me me she
09. Kataware
10. Sokkenai
11. Jam session
12. Hikikomorirorin
13. Oreiro Sky
14. Enren
15. Tamaki
16. Order Made
17. Okoshite
18. Yushinron
19. Kaishin No Ichigeki
20. DAI-DAN-EN feat.ZORN
21. Iindesuka?
22. Kimi To Hitsuji To Ao
23. DADA
24. Suzume feat. Toaka(”BACK TO THE LIVE HOUSE TOUR 2023″ Live at Zepp Haneda (TOKYO) [July 4, 2023])
25. KANASHIBARI feat.ao(”BACK TO THE LIVE HOUSE TOUR 2023″ Live at Zepp Haneda (TOKYO) [July 4, 2023])
26. Monomorai(”BACK TO THE LIVE HOUSE TOUR 2023” Live at Zepp Fukuoka [July 11, 2023])