2015.09.01

ALBUM

Batsu To Maru To Tsumi To

Wrasse Records

Tracks

01.Ienai
02.Jikkyochuukei
03.Iron Bible
04.Reunion
05.DARMA GRAND PRIX
06.Gogatsu No Hae
07.Saigo No Bansan
08.Yuugiri
09.Breath
10.Perfect Baby
11.Dreamer’s High
12.Kaishin No Ichigeki
13.Tummy
14.Last Virgin
15.Hari To Toge